ใบอนุญาตเลขที่ 11/09454 02-050-8687 Hotline: 062-912-6222 ihappytravels@gmail.com เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 น.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09454 02-050-8687 Hotline: 062-912-6222 ihappytravels@gmail.com เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 น.

ทัวร์จิ๋วจ้ายโกว

เฉิงตู นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรทรงช้าง

ราคาเริ่มต้น฿19,900

ทัวร์จีน/ ทัวร์จิ๋วจ้ายโกว

08BB-01MAY

4 วัน 3 คืน

China Eastern

มิ.ย 2562

ขึ้นเขาง้อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง 1 ใน 4 พุทธคิรี ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน

ทัวร์คุณธรรม ทิเบต ขนมข้าวโพด ลาซา พระราชวังโปตาลา เฉิงตู

ราคาเริ่มต้น฿39,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์จิ๋วจ้ายโกว

22SS-01MAR

6 วัน 5 คืน

SICHUAN  AIRLINES

พ.ค – มิ.ย 2562

เฉิงตู ลาซา วัดจ๋าจี พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง ตลาดแปดเหลี่ยม นั่งสามล้อแบบทิเบตชมวิว ลาซา นั่งรถไฟ ดัมซุง ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ลาซา เฉิงตู ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากากVIP ถนนโบราณจินหลี่

ทัวร์คุณธรรม คานาสือ ขนมเสน่ห์จันทร์ อูหลู่มู่ฉี แกรนด์แคนยอนขุยถุน

ราคาเริ่มต้น฿42,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์จิ๋วจ้ายโกว

21SS-01MAR

8 วัน 7 คืน

SICHUAN  AIRLINES

พ.ค – มิ.ย 2562

เฉิงตู เมืองอูหลู่มู่ฉี พิพิธภัณฑ์ซินเจียง สวนหงซาน ตลาดต้าปาจา โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง อูหลู่มู่ฉี เมืองปู้เอ่อจิน ผ่านชมเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสงวนข่าลาม่ายหลี่ ธารน้ำห้าสี เมืองปู้เอ่อจิน หมู่บ้านเหอมู่ชุน ชนเผ่าถูหว่า ปากหุบเขาเจียเติงยวี่ ปากหุบเขาเจียเติงยวี่ อุทยานคานาสือ ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบมังกรหลับ ล่องเรือชม ทะเลสาบคานาสือ ศาลาชมปลา เมืองปู้เอ่อจิน เมืองปู้เอ่อจิน แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ เมืองเค่อลาม่าอี สวนภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองขุยคุน แกรนด์แคนยอนขุยถุน เมืองอูหลู่มู่ฉี เฉิงตู

ทัวร์คุณธรรม มองโกเลียใน ขนมอาลัว ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน

ราคาเริ่มต้น฿30,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์จิ๋วจ้ายโกว

20SS-01MAR

6 วัน 5 คืน

SICHUAN  AIRLINES

พ.ค – มิ.ย 2562

เฉิงตู โฮฮอท พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน วัดต้าเจา โฮฮอท ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ) ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า ฟาร์มเอินเหอ(ฟรีค่า เช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย) การแสดงรอบกองไฟ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า) อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย เมืองออร์ดอส เมืองออร์ดอส สุสานเจงกีสข่าน อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย เขตเมืองใหม่คังปาสือ เฉิงตู ถนนโบราณจินหลี่

ทัวร์คุณธรรม ขนมสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง

ราคาเริ่มต้น฿45,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์จิ๋วจ้ายโกว

19SS-01MAR

9 วัน 8 คืน

SICHUAN AIRLINES

พ.ค – มิ.ย 2562

เฉิงตู หลานโจว เขื่อนหลิวเจียเสีย วัดปิ่งหลิงซื่อ อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง สะพานเหล็กแห่ง แรกของแม่น้ำเหลือง หลานโจว นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่ เขาสายรุ้งตันเซี๋ย จางเย่ จิ่วเฉวียน สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน เจียอวี้กวน กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน เจียอวี้กวน ตุนหวง เนินทรายหมิงซาซาน ขี่อูฐท่องทะเลทราย สระน้ำวงพระจันทร์ อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว ตุนหวง ถ้ำม่อเกาคู ภาพยนต์ 3 มิติ นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน ถู่หลู่ฟาน ภูเขาเปลวไฟ สวนองุ่นผู่เถาโกว บ้านชนเผ่าอุยกูร์ เมืองโบราณเจียวเหอ ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน เจดีย์ซูกงถ่า อูหลู่มู่ฉี ตลาดต้าปาจา

ทัวร์คุณธรรม เต้าเฉิง ขนมรวมมิตร ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา คังติ้ง

ราคาเริ่มต้น฿36,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์จิ๋วจ้ายโกว

18SS-01MAR

8 วัน 7 คืน

SICHUAN AIRLINES

พ.ค – มิ.ย 2562

เฉิงตู อุทยานมู่เก๋อฉั้ว คังติ้ง เมืองตันปา หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่ หอเตียวโหลว (ป้อมปราการ) ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากง เมืองซินตูเฉียว เมืองซินตูเฉียว หย่าเจียง หลี่ถัง เต้าเฉิง เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว) ย่าติง อุทยานย่าติง (วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง / ทะเลสาบไข่มุก) เต้าเฉิง เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เฉิงตู องค์ผู่เศียรทรงช้าง หลวงพ่อโตเล่อซาน

ราคาเริ่มต้น฿20,888

ทัวร์จีน/ ทัวร์จิ๋วจ้ายโกว

23GO-01JAN

6 วัน 5 คืน

เสฉวน แอร์ไลน์
   พ.ค 2562

ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน ขึ้นเขาง้อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง ชมความงามของทะเลสาบน้อยใหญ่ ซงผิงโกว ความสวยงามที่ไม่แพ้จิ่วจ้ายโจว