ใบอนุญาตเลขที่ 11/09454 02-050-8687 Hotline: 062-912-6222 ihappytravels@gmail.com เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 น.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09454 02-050-8687 Hotline: 062-912-6222 ihappytravels@gmail.com เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 น.

ทัวร์กุ้ยหลิน

กุ้ยหลิน หยางซั่ว พิชิตเขาล่างซาน

ราคาเริ่มต้น฿21,900

ทัวร์จีน/ ทัวร์กุ้ยหลิน

11BB-01MAY

6 วัน 5 คืน

China Southern

มิ.ย 2562

เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ เขาล่างซาน ภูเขาหินทรายที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองจีนตอนใต้ จุดวิวที่สวยที่สุดของแม่น้ำลี่เจียง บนเขาเซียงกง ล่องแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่สวยงามไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพัน ชมโชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง โชว์ที่ผสมผสานระหว่างบัลเลย์กับกายกรรมเข้าด้วยกัน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

กุ้ยหลิน หยางซั่ว ป่าหอมหมื่นลี้

ราคาเริ่มต้น฿20,900

ทัวร์จีน/ ทัวร์กุ้ยหลิน

09BB-01MAY

6 วัน 5 คืน

China Southern

ก.ค – ต.ค 2562

เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ ชม นาขั้นบันไดที่หมู่บ้านหลงจี๋ เมืองหลงเซิ่น วัฒนธรรมการทำนาที่สืบทอดมานับพันปี ถ้ำเงิน เป็นถ้ำที่งดงามที่สุด ชมหินงอกหินย้อยและม่านหิน ล่องแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่สวยงามไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพัน นั่งกระเช้าชมวิวเมืองกุ้ยหลิน บนยอดเขาเหยาซาน พักโรงแรมระดับ 5 ดาวในเมืองกุ้ยหลิน เมนูพิเศษ ขาหมูร่ำรวย/เป็ดย่างปักกิ่ง/ปลาตุ๋นเบียร์/เผือกคริสตัล

GUILIN T-SUD BIG MOUNTAIN

ราคาเริ่มต้น฿15,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์กุ้ยหลิน

15ZE-01APR

6 วัน 5 คืน

CHINA SOUTHERN

พ.ค – ต.ค 2562

กุ้ยหลิน เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน สวนฉวนซาน ถ้ำทะลุ ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา หลงเซิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ หมู่บ้านชาวจ้วง กุ้ยหลิน เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) เขาเซียงกง เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE) ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) ร้านผ้าไหม หยางซั่ว กุ้ยหลิน ศาลาเซียวเหยา ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง

กุ้ยหลิน หยางซั่ว เล็ทโก เขางวงช้าง

ราคาเริ่มต้น฿13,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์กุ้ยหลิน

12ZE-01APR

5 วัน 4 คืน

CHINA SOUTHERN

พ.ค – ต.ค 2562

กุ้ยหลิน เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) ร้านหยก สวนฉวนซาน ถ้ำทะลุ ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) ร้านบัวหิมะ เขาเซียงกง เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE) ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา กุ้ยหลิน ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน

ทัวร์คุณธรรม กุ้ยหลิน…ขนมเรไร นาขั้นบันไดหลงจี๋

ราคาเริ่มต้น฿21,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์กุ้ยหลิน

15SS-01MAR

5 วัน 4 คืน

CHINA SOUTHERN

ก.ย – ต.ค 2562

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง) ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง นาขั้นบันไดหลงจี๋ หลงเซิ่น กุ้ยหลิน ถ้ำขลุ่ยอ้อ หยางซั่ว ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่อง ครึ่งสาย) อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง โชว์หลิวซานเจี่ย หยางซั่ว เขาเซียงกง กุ้ยหลิน ประตูโบราณกูหนานเหมิน ต้นไทรพันปี อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินชมโชว์ MIRAGE เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)

ทัวร์คุณธรรม กุ้ยหลิน…ซ่าหริ่ม นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า)

ราคาเริ่มต้น฿18,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์กุ้ยหลิน

14SS-01MAR

5 วัน 4 คืน

CHINA SOUTHERN

พ.ค – ส.ค 2562

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง) ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง กุ้ยหลิน ชมโชว์ MIRAGE ถ้ำขลุ่ยอ้อ หยางซั่ว ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย) อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง หยางซั่ว เขาเซียงกง กุ้ยหลิน ประตูโบราณกูหนานเหมิน ต้นไทรพันปี อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)

กุ้ยหลิน ปลากะพงราดพริก นาขั้นบันไดหลงจี๋

ราคาเริ่มต้น฿12,899

ทัวร์จีน/ ทัวร์กุ้ยหลิน

02CH-01MAR

6 วัน 3 คืน

SHENZHEN AIRLINES

พ.ค – มิ.ย 2562

กวางเจา นั่งรถไฟความเร็วสูง กุ้ยหลิน เขางวงช้าง ร้านหมอนยางพารา กุ้ยหลิน ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งรถกอล์ฟ) กุ้ยหลิน โชว์มิราจ ร้านหยก ถ้ำเาทะลุ หยางซั่ว ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) ถนนฝรั่ง หยางซั่ว เขาเซียงกง กุ้ยหลิน ร้านผ้าไหม ตลาดใต้ดิน นั่งรถไฟความเร็วสูง กุ้ยหลิน กวางเจา