ใบอนุญาตเลขที่ 11/09454 02-050-8687 Hotline: 062-912-6222 ihappytravels@gmail.com เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 น.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09454 02-050-8687 Hotline: 062-912-6222 ihappytravels@gmail.com เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 น.

ทัวร์กวางเจา

ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ขนมผิง CANTON FAIR ครั้งที่ 125

ราคาเริ่มต้น฿19,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์กวางเจา

30SS-01MAR

4 วัน 3 คืน

AIR MACAU

พ.ค 2562

มาเก๊า จูไห่ กวางเจา ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125 ร้านหยก จูไห่ มาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซนต์พอล ช้อปปิ้งเซนาโด้ สแควร์ ร้านขนมพื้นเมือง THE VENETIAN มาเก๊า กรุงเทพฯ

ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ขนมข้าวหลามตัด CANTON FAIR ครั้งที่ 125

ราคาเริ่มต้น฿19,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์กวางเจา

29SS-01MAR

6 วัน 3 คืน

SHENZHEN AIRLINE

พ.ค 2562

กวางเจา งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125 ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) จัตุรัสฮัวเฉิง ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว วัดไทร 6 ต้นช้อปปิ้งอีเต๋อลู่ ช้อปปิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้าง Baiyun Wanda Plaza  สนามบินไป่หวิน