ใบอนุญาตเลขที่ 11/09454 02-050-8687 Hotline: 062-912-6222 ihappytravels@gmail.com เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 น.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09454 02-050-8687 Hotline: 062-912-6222 ihappytravels@gmail.com เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 น.

ทัวร์ปักกิ่ง

เทียนสิน ปักกิ่ง ซาลาเปาลาวา กำแพงเมืองจีน

ราคาเริ่มต้น฿12,899

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

10CH-01MAR

4 วัน 3 คืน

NOK  SCOOT

มี.ค – ต.ค 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ร้านไข่มุก ร้านหมอนยางพารา กายกรรมปักกิ่ง ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ร้านบัวหิมะ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ร้านผีเซี๊ยะ ตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง เทียนสิน

ปักกิ่ง เป็ดพะโล้ หอคอย OLYMPIC TOWER สวนผลไม้

ราคาเริ่มต้น฿17,899

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

09CH-01MAR

5 วัน 3 คืน

AIR  CHINA

เม.ย – มิ.ย 2562

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ร้านหมอนยางพารา กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านใบชา ผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ร้านไข่มุก ขึ้นชมวิวบนหอคอย OLYMPIC TOWER ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ร้านบัวหิมะ สวนผลไม้ ถนนหวังฟูจิ่ง ร้านผีชิว ตลาดรัสเซีย

ปักกิ่ง เป็ดตุ๋นเต้าเจี้ยว

ราคาเริ่มต้น฿14,899

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

08CH-01MAR

5 วัน 3 คืน

CHINA  EASTERN

เม.ย – มิ.ย 2562

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง ร้านนวดเท้า หอฟ้าเทียนถาน ร้านหมอนยางพารา กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านผ้าไหม วัดหลิงกวง ตลาดหงเฉียว ร้านไข่มุกร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ร้านบัวหิมะ ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ถนนหวังฟูจิ่ง วัดลามะ ร้านผีเซี๊ยะ ตลาดรัสเซีย

ปักกิ่ง เป็ดน้ำแดง กำแพงเมืองจีน

ราคาเริ่มต้น฿15,899

ทัวร์จีน / ทัวร์ปักกิ่ง

51CH-01JAN

4 วัน 3 คืน

การบินไทย

มี.ค 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า หอฟ้าเทียนถาน ร้านหมอนยางพารา ถนนหวังฟูจิ่ง ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ร้านบัวหิมะ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ร้านผ้าไหม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ร้านไข่มุก ตลาดรัสเซีย

ปักกิ่ง เป็ดตุ๋นเต้าเจี้ยว

ราคาเริ่มต้น฿13,899

ทัวร์จีน / ทัวร์ปักกิ่ง

50CH-01JAN

5 วัน 3 คืน

MU

มี.ค 2562

ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ลิ้มรสเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง อาหารกวางตุ้ง สุกี้มองโกลเลีย

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋จิ้มนม

ราคาเริ่มต้น฿19,899

ทัวร์จีน / ทัวร์ปักกิ่ง/ ทัวร์เซี่ยงไฮ้

49CH-01JAN

6 วัน 4 คืน

การบินไทย

มี.ค- มี.ค 2562

การเดินทางครั้งเดียวเที่ยว 2 มหานครดังของจีน ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) ชมเมืองเก่าสไตล์ยุโรป ชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ วิวหอไข่มุก ลิ้มรสเมนูพิเศษ สุกี้มองโกล เป็ดปักกิ่ง ไก่แดง เสี่ยวหลงเปา

T-SUD BEIJING SHANGHAI TWO CITIES

ราคาเริ่มต้น฿21,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง/ ทัวร์เซี่ยงไฮ้

36ZE-01JAN

6 วัน 4 คืน

การบินไทย

ก.พ – พ.ค 2562

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา พระราชวังฤดูร้อน ร้านหยก กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน ช้อปปิ้ง THE PLACE ร้านปี่เซียะ ตลาดรัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ร้านผ้าไหม หาดไว่ทาน ช้อปปิ้งถนนนานกิง ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก ถนนเทียนจื่อฝาง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ย่านซินเทียนตี้ วัดพระหยกขาว ร้านใบชา

T-SUD FABULOUS BEIJING

ราคาเริ่มต้น฿17,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

35ZE-01JAN

5 วัน 3 คืน

การบินไทย

มี.ค – พ.ค 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน หอบูชาฟ้าเทียนถาน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง วัดลามะ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ร้านไข่มุก นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง ทะเลสาบโฮ่วไห่ ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน ชิมผลไม้สดๆตามฤดูกาล ร้านบัวหิมะ ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านปี่เซียะ ปักกิ่ง

T-SUD BEIJNG GOLDEN TIME

ราคาเริ่มต้น฿15,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

34ZE-01JAN

5 วัน 3 คืน

MU

ก.พ – เม.ย 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ร้านใบชา สวนจิ่งซาน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก สวนยวี่ยวนถาน ร้านปี่เซียะ ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน ร้านผลิตภัณฑ์ยางพาราโอโซน วัดลามะหย่งเหอกง ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง อาบน้ำแร่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน ร้านบัวหิมะ ตลาดรัสเซีย

T-SUD AMAZING BEIJING TIANJIN

ราคาเริ่มต้น฿14,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

33ZE-01JAN

5 วัน 4 คืน

NOKSCOOT

ม.ค – มี.ค 2562

เทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ร้านหยก พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง หอบูชาฟ้าเทียนถาน ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ตลาดรัสเซีย ร้านปี่เซียะ นครเทียนสิน ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE สวนจิ้งหยวน ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน ถนนอิตาลี

ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า)

ราคาเริ่มต้น฿14,888

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

15GO-01JAN

5 วัน 3 คืน

MU

ก.พ – เม.ย 2562

ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน (ด่านปาต้าหลิงนั่งกระเช้า) เที่ยวครบไฮไลท์ สถานที่สำคัญพระราชวังกู้กง และ หอฟ้าเทียนถาน นั่งรถสามล้อ ซอยหูถง ชมบรรยากาศในอดีตย่านเมืองเก่า นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า เจ้าแม่กวนอิมปางยืน ประดิษฐานกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล

เทศกาลสงกรานต์ HILIGHT ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง

ราคาเริ่มต้น฿22,888

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง/ ทัวร์เซี่ยงไฮ้

14GO-01JAN

5 วัน 4 คืน

การบินไทย

ก.พ – เม.ย 2562

ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 มหานครสุดยิ่งใหญ่ สะดวกสบายกับการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่มจุใจ..ถนนหวังฝู่จิ่ง ตลาดฉงเฉียว และ ตลาดเฉินหวงเมี่ยว ชมวิวนครเซี่ยงไฮ้ ณ หาดไว่ทาน และ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ เมนูพิเศษ ปักกิ่ง สุกี้มองโกล และเสียวหลงเปา

เทศกาลสงกรานต์ BEIJING CHECK IN OLYMPIC TOWER

ราคาเริ่มต้น฿18,888

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

13GO-01JAN

5 วัน 3 คืน

แอร์ ไชน่า

มี.ค – พ.ค 2562

ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) เที่ยวครบไฮไลท์ พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน และพระราชวังฤดูร้อน ชมวิวตัวเมืองปักกิ่ง สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืน บนตึกโอลิมปิคทาวเวอร์ (ชมสนามกีฬารังนกในมุมสูง) เมนู อาหารกวางตุ้ง เป็ดปักกิ่ง และสุกี้มองโกล

BEST TIME TO BEIJING เที่ยวกำแพงเมืองจีน ชมพระราชวัง

ราคาเริ่มต้น฿17,888

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

12GO-01JAN

4 วัน 3 คืน

การบินไทย

ม.ค – เม.ย 2562

เที่ยวกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง.. พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี สักการะหอฟ้าเทียนถาน สัญลักษณ์ของจีนและเป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกับ ถนนหวังฝู่จิ่ง และตลาดรัสเซีย เมนูพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง สุกี้หม้อไฟ

BEIJING WOW TG PROMOTION

ราคาเริ่มต้น฿14,888

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

11GO-01JAN

5 วัน 3 คืน

การบินไทย

ม.ค – เม.ย 2562

เที่ยวกำแพงเมืองจีนชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี ตื่นตาตื่นใจ กับกายกรรมปักกิ่ง การแสดงพร้อม แสง สี เสียง สุดอลังการ ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อ สุกี้มองโกล ,เป็ดปักกิ่ง พิเศษ!!เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์เจงกิสข่าน