ใบอนุญาตเลขที่ 11/09454 02-050-8687 Hotline: 062-912-6222 ihappytravels@gmail.com เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 น.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09454 02-050-8687 Hotline: 062-912-6222 ihappytravels@gmail.com เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 น.

ทัวร์ปักกิ่ง

ท่องแดนมังกร เยือน 2 มหานคร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ราคาเริ่มต้น฿22,900

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่งเซี้ยงไฮ้

13BB-01MAY

5 วัน 4 คืน

Thai Airways

มิ.ย – ก.ค 2562

ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 มหานคร สุดยิ่งใหญ่ สะดวกสบายกับการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม พระราชวังอันยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่มจุใจ ถนนหวังฝู่จิ่ง ตลาดหงเฉียว และ ตลาดเฉินหวงเมี่ยว ชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ้ ณ หาดไว่ทาน พร้อมลอดอุโมงค์เลเซอร์ เมนูพิเศษ ปักกิ่ง สุกี้มองโกล และเสียวหลงเปา

ปักกิ่ง ตำหนักรัก กู้กง

ราคาเริ่มต้น฿17,900

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

05BB-01MAY

5 วัน 3 คืน

Thai  Airways

มิ.ย – ก.ค 2562

เที่ยวกำแพงเมืองจีนชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปีตื่นตาตื่นใจ กับกายกรรมปักกิ่ง การแสดงพร้อม แสง สี เสียง สุดอลังการ ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อ สุกี้มองโกล ,เป็ดปักกิ่ง พิเศษ!!เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์เจงกิสข่าน

ปักกิ่ง เทียนสิน เลสโก อาหมวยเล็ก

ราคาเริ่มต้น฿14,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

13ZE-01APR

5 วัน 4 คืน

NOKSCOOT

พ.ค – ต.ค 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ร้านหยก พระราชวังฤดู ร้านไข่มุก ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง หอบูชาฟ้าเทียนถาน ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ตลาดรัสเซีย ร้านปี่เซียะ นครเทียนสิน ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE สวนจิ้งหยวน ถนนสา วัฒนธรรมโบราณเทียนจิน ถนนอิตาลี

เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ ซุปตาร์ รวมมิตรมหานคร

ราคาเริ่มต้น฿13,888

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

08TN-01APR

6 วัน 4 คืน

NOK  SCOOT

พ.ค – ต.ค 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้ พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน ร้านไข่มุก ร้านหมอนยางพารา ชมกายกรรมปักกิ่ง ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก ร้านปี่เซียะ ตลาดหงเฉียว ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง เซี่ยงไฮ้ ซินเทียนตี้ ร้านผ้าไหม ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ร้านกาแฟ Starbucks ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เทียนสิน ปักกิ่ง นั่งสามล้อหูถง ซุปตาร์ แดนมังกร

ราคาเริ่มต้น฿12,888

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

06TN-01APR

4 วัน 3 คืน

NOK  SCOOT

พ.ค – ต.ค 2562

นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง แถมฟรี นั่งสามล้อหูถง พระราชวัง ฤดูร้อนอี้เหอหยวน ร้านไข่มุกร้านหมอนยางพารา ชมกายกรรมปักกิ่ง ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ร้านบัวหิมะ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ร้านปี่เซียะ ตลาดหงเฉียว ปักกิ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ขนมเบื้อง หังโจว ทะเลสาบซีหู

ราคาเริ่มต้น฿20,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

25SS-01MAR

6 วัน 4 คืน

CHINA EASTERN

พ.ค – มิ.ย 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ร้านไข่มุก กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ร้านผีชิว กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ร้านหยก ขึ้นชมวิวบน หอคอย Olympic Tower ร้านหมอนยางพารา ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูง หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) หมู่บ้านใบชา เซี่ยงไฮ้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ย่านซินเทียนตี้ ร้านผ้าไหม ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง ขนมปากหม้อ ขึ้นชมวิวบนหอคอย กำแพงเมืองจีน

ราคาเริ่มต้น฿21,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

24SS-01MAR

5 วัน 3 คืน

AIR CHINA

พ.ค – มิ.ย 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง หอบูชาเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ร้านบัวหิมะ วัดหงโหลวซื่อ ช้อปปิ้ง THE PLACE ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ผ่านชมสนามกีฬารังนก ขึ้นชมวิวบนหอคอย Olympic Tower ถนนหวังฟูจิ่งร้านหมอนยางพารา หรือ ร้านไข่มุก ตลาดหงเฉียว ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง สังขยาฟักทอง อู่ไถซาน ต้าถง กำแพงเมืองจีน

ราคาเริ่มต้น฿25,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

23SS-01MAR

5 วัน 3 คืน

AIR CHINA

พ.ค – มิ.ย 2562

อู่ไถซาน วัดเสี่ยนทง วัดผู่ซาติ่ง วัดถ่าเอี้ยน วัดซูเซี่ยง วัดอู่เหยเมี่ยว อู่ไถซาน วัดเสวียนคง ต้าถง วัดถ้ำหยุนกั่ง (รวมรถแบตเตอรี่)ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณต้าถง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ร้านหยก ถ่ายรูปด้านนอกหอคอย Olympic Tower (ไม่ได้ขึ้นบนหอคอย) ร้านยางพารา ตลาดหงเฉียว ปักกิ่ง

เทียนสิน ปักกิ่ง ซาลาเปาลาวา กำแพงเมืองจีน

ราคาเริ่มต้น฿12,899

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

10CH-01MAR

4 วัน 3 คืน

NOK  SCOOT

พ.ค – ต.ค 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ร้านไข่มุก ร้านหมอนยางพารา กายกรรมปักกิ่ง ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ร้านบัวหิมะ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ร้านผีเซี๊ยะ ตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง เทียนสิน

ปักกิ่ง เป็ดพะโล้ หอคอย OLYMPIC TOWER สวนผลไม้

ราคาเริ่มต้น฿17,899

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

09CH-01MAR

5 วัน 3 คืน

AIR  CHINA

พ.ค – มิ.ย 2562

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ร้านหมอนยางพารา กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านใบชา ผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ร้านไข่มุก ขึ้นชมวิวบนหอคอย OLYMPIC TOWER ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ร้านบัวหิมะ สวนผลไม้ ถนนหวังฟูจิ่ง ร้านผีชิว ตลาดรัสเซีย

ปักกิ่ง เป็ดตุ๋นเต้าเจี้ยว

ราคาเริ่มต้น฿14,899

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

08CH-01MAR

5 วัน 3 คืน

CHINA  EASTERN

พ.ค – มิ.ย 2562

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง ร้านนวดเท้า หอฟ้าเทียนถาน ร้านหมอนยางพารา กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านผ้าไหม วัดหลิงกวง ตลาดหงเฉียว ร้านไข่มุกร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ร้านบัวหิมะ ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ถนนหวังฟูจิ่ง วัดลามะ ร้านผีเซี๊ยะ ตลาดรัสเซีย

T-SUD BEIJING SHANGHAI TWO CITIES

ราคาเริ่มต้น฿21,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง/ ทัวร์เซี่ยงไฮ้

36ZE-01JAN

6 วัน 4 คืน

การบินไทย

พ.ค 2562

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา พระราชวังฤดูร้อน ร้านหยก กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน ช้อปปิ้ง THE PLACE ร้านปี่เซียะ ตลาดรัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ร้านผ้าไหม หาดไว่ทาน ช้อปปิ้งถนนนานกิง ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก ถนนเทียนจื่อฝาง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ย่านซินเทียนตี้ วัดพระหยกขาว ร้านใบชา

T-SUD FABULOUS BEIJING

ราคาเริ่มต้น฿17,999

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

35ZE-01JAN

5 วัน 3 คืน

การบินไทย

พ.ค 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน หอบูชาฟ้าเทียนถาน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง วัดลามะ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ร้านไข่มุก นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง ทะเลสาบโฮ่วไห่ ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน ชิมผลไม้สดๆตามฤดูกาล ร้านบัวหิมะ ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านปี่เซียะ ปักกิ่ง

เทศกาลสงกรานต์ BEIJING CHECK IN OLYMPIC TOWER

ราคาเริ่มต้น฿18,888

ทัวร์จีน/ ทัวร์ปักกิ่ง

13GO-01JAN

5 วัน 3 คืน

แอร์ ไชน่า

พ.ค 2562

ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) เที่ยวครบไฮไลท์ พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน และพระราชวังฤดูร้อน ชมวิวตัวเมืองปักกิ่ง สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืน บนตึกโอลิมปิคทาวเวอร์ (ชมสนามกีฬารังนกในมุมสูง) เมนู อาหารกวางตุ้ง เป็ดปักกิ่ง และสุกี้มองโกล